lördag 9 februari 2013

Två intressanta texter

Näthat, i form av förtal, trakasserier och hot, är en beklaglig företeelse som bör motverkas i högre grad än det görs idag av det allt för slappa svenska rättsväsendet, men som Paulina Neuding påpekar i en bra kolumn idag är det missvisande att som Uppdrag Granskning framställa det som att det är enbart eller ens främst är vänsterkvinnor som drabbas av det

Förhandlingarna om EU:s budget var för Sverige förhållandevis framgångsrikt, tack vare stöd från andra nordeuropeiska länder som Storbritannien, Nederländerna, ,Tyskland, Österrike, Danmark och Finland, då budgetens storlek minskades och Sverige fick behålla en viss rabatt. Egentligen borde budgeten avskaffas, men tills det händer är det bra om den minimeras, och att den svenska bördan för att finansiera den minimeras.

Vad som dock är oroväckande är att EU-parlamentet kan sätta stopp för denna uppgörelse. Fram tills nyligen var EU-parlamentet i princip att betrakta som en maktlös och överbetald diskussionsklubb, men nu har den fått en viss makt i form av att den kan lägga in ett veto mot uppgörelser om EU-budgeten.

I en parodi av demokrati så säger nu som Henrik Alexandersson påpekar den socialdemokratiske talmannen i8 EU-parlamentet, Martin Schultz, att EU-parlamentarikernas röstning bör vara hemligt.Medborgarna bör alltså enligt honom inte få veta hur deras valda ledamoter röstar. Något som förstås helt skulle underminera grunden för representativ demokrati i det här fallet då det bygger på att väljare vet hur de personer de röstar på kommer att agera som valda ledamöter.