måndag 11 februari 2013

Skolan som socialismens spjutspets

Roland Poirier-Martinssons texter är av starkt varierande kvalitet, en del är väldigt dåliga, andra är väldigt bra. Dagens text om den filosofiska bakgrunden till de socialdemokratiska förslagen om allmän förskola vid två års ålder och förlängd skolplikt till 18 års ålder (liksom det av Folkpartiet genomdrivna förbudet mot hemundervisning) är bland de allra bästa. Förre S-ledaren Ingvar Carlsson sammanfattade det bra när han sa att "skolan är socialismens spjutspets".