fredag 22 februari 2013

Storbritannien vs Sverige vad gäller inflation & tillväxt

Av de 15 "gamla" EU-länderna (de som var med innan 2004)  så styrs 13 länders penningpolitik av ECB-12 för att de har euron som valuta och sen Danmark för att de har satt en fast växelkurs på sin krona gentemot euron. Två länder, Storbritannien och Sverige, för en egen penningpolitik och i båda länderna har man ett inflationsmål på 2%

I båda länderna har man under senare år, annat än under kortare perioder, systematiskt avvikit från detta mål. Dock har man avvikit på helt motsatta sätt. Sedan 2005 har inflationen i genomsnitt varit 1,6% i Sverige. Den var under 2008 klart över målet (över 4%) men i regel har den legat under 2%, och just nu ligger den till och med under 1% (0,7% närmare bestämt).

I Storbritannien har avvikelsen varit klart större, och åt motsatt håll då genomsnittsinflationen varit 3%  sedan 2005. Den har nästan alltid legat över 2%. förutom de två första åren då den låg strax under 2% samt under 2009 då den tillfälligt föll under 2% då priserna pressades av en tillfällig momssänkning. Just nu ligger den på "bara" 2,7%., men den förväntas åter stiga en bra bit över 3% de kommande månaderna.

Det som kan noteras är för det första att mot den bakgrunden så är pundet inte så billigt som många tror när de jämför nuvarande växelkursen med den gamla. Visst kostar det färre kronor att köpa pund än det någonsin gjort sedan 1992 (under den korta perioden efter pundets koppling till ERM släpptes och före kronans koppling till ERM släpptes) men priser och enhetsarbetskostnader har stigit långt snabbare räknat i Storbritannien än i Sverige.

Sen kan man notera att trots Lars E.O. Svenssons tal om hur högre inflation är så viktigt för att få fart på tillväxten så var den kumulativa tillväxten bara 0,6% i Storbritannien under perioden 2007-2011 mot 7,8% i Sverige. Båda siffrorna är några procentenheter svagare om man justerar för befolkningstillväxt, men då befolkningstillväxten varit ganska lika ändrar det inte den relativa skillnaden mellan länderna nämnvärt. Siffrorna för 2012 är ännu inte klara för Sverige men det mesta tyder på att tillväxten var något starkare även då i Sverige.

Det kan ju noteras att den nominella tillväxten var ungefär densamma 2007-2011 i Storbritannien och Sverige, men tack vare att inflationen var i genomsnitt nära 1½ orocentenhet lägre per år, var den reala tillväxten i genomsnitt nära 1½ procentenhet högre per år.

Nu finns det förstås andra faktorer än inflationen som styr tillväxten så dessa siffror bevisar inte att lägre inflation orsakar högre tillväxt. Men de gör att Svenssons påstående om en stor positiv tillväxteffekt av högre inflation inte framstår som trovärdiga.