torsdag 14 februari 2013

Folkomröstningar i budgetfrågor måste inkludera finansiering

I Göteborg så förespråkas nu av motståndarna till en trängselskatt en folkomröstning i frågan. Och i Västerbottens län  så har en ohelig allians av Vänsterpartiet och de borgerliga partierna fått igenom en folkomröstning om två av de besparingsåtgärder som den styrande majoriteten av Miljöpartiet och Socialdemokraterna drivit igenom.

Västerbotten är det näst Norrbotten kanske mest vänsterinriktade länet i Sverige, varför de rödgröna partierna 2010 fick 59,4% av rösterna i riksdagsvalet och 60,1% av rösterna i landstingsvalet i länet. Trots att Socialdemokraterna därför bara behövde ett till parti för att styra i landstinget så hade man länge en koalition med både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men när landstingets försämrade ekonomi tvingade fram besparingar så vägrade Vänsterpartiet att vara med längre, och nu är det därför en koalition av bara Mp och S som styr.

Bland besparingarna ingick att antalet vårdplatser i Dorotea minskades från 4 till 2, och att ambulansen i Åsele ersattes med en "akutbil" (som då ska vara billigare). Detta orsakade stor upprördhet i Dorotea och Åsele som nu organiserat en namninsamling för att få besparingarna upphävda. De har också lyckats få ihop tillräckligt många för att en kvalificerad minoritet i landstingsfullmäktige ska kunna besluta om en folkomröstning. Och då Vänsterpartiet och de fyra borgerliga partierna är för det ska det nu alltså bli av-till en kostnad av 10-15 miljoner.

Att överhuvudtaget hålla en folkomröstning i budgetrelaterade frågor utan att finansieringen är klar är dock principiellt fel. Landsting har högst begränsade resurser, särskilt då som de till skillnad från staten är förbjudna från att ha underskott, vilket innebär att om man som de som drivit igenom omröstningen vill ska öka utgifterna på något är det nödvändigt att endera höja skatten eller minska utgifterna på något annat.

Att då formulera en omröstning om föreslagna extrautgifter som om de vore någon slags gratislunch är väldigt direkt ohederligt och gör att dess legitimitet blir obefintlig. Ett minimikrav för att en sån här omröstning ska kunna hållas borde vara att finansiering av förslagen inkluderas. Man skulle då kunna formulera det som "vill du höja landstingsskatten för att återställa alla vårdplatser i Dorotea och att Åsele åter får ambulans istället för akutbil?" eller "vill du dra ner på sjukhuset i Umeå för att återställa alla vårdplatser i Dorotea och att Åsele åter får ambulans istället för akutbil?" eller "vill du dra ner på sjukhuset i Skellefteå för att återställa alla vårdplatser i Dorotea och att Åsele åter får ambulans istället för akutbil?",  "vill du dra ner på sjukhuset i Lycksele för att återställa alla vårdplatser i Dorotea och att Åsele åter får ambulans istället för akutbil?" eller "vill du dra ner på subventionerna till kultur och kollektivtrafik för att återställa alla vårdplatser i Dorotea och att Åsele åter får ambulans istället för akutbil?".. Eventuellt kan man ha med alla möjliga finansieringsalternativ och om flera får majoritet så vinner det populäraste förslaget.

Hursomhelst så borde det vara ett nödvändigt krav i den typen av budgetrelaterade folkomröstningar att någon form av finansiering finns med och att inte det felaktiga intrycket att en utgift är en gratislunch ges.