fredag 1 mars 2013

Självklart att legalisera surrogatmödraskap

När det gäller abortfrågan så brukar vanligen vänsteranhängare (med rätta) framhålla principen om att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar. Tyvärr är de dock hycklare när de i dessa sammanhang säger sig vara för det, för i andra sammanhang så är de emot att kvinnor ska få bestämma över sina kroppar.

Prostitution är ett exempel på det. Ett annat ännu mer aktuellt är frågan om surrogatmödraskap. Alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är i princip för att legalisera det. Att Kd är emot (hundrafemtielfte exemplet på hur de frångår sin påstådda princip om att ge "verklighetens folk" makt över sina liv)det beror förstås på deras allmänna syn att vara emot allt som innebär en separation av sex och skapandet av barn. . Vänsterpartiet, och många vänsterdebattörer, är emot det för att de menar att det innebär "exploatering" av kvinnors kroppar-

Om "exploatering" är synonymt med användning så är det sant, men så länge kvinnan samtycker, vad är problemet? Om hon fritt väljer att gå med på det så innebär det att hon upplever att hon gör det rätta.

"Men hon gör det bara för att hon är ekonomiskt utsatt" lyder vänsterns motargument mot det. För det första stämmer det inte att alla gör det av ekonomiska skäl. Det finns också, särskilt då när det gäller släktingar, ofta motivet att man helt enkelt vill hjälpa paret som vill ha barn. Och för det andra, även när det görs av ekonomiska skäl så är det bra, för surrogatmamman får sitt liv förbättrat genom att hennes ekonomiska situation förbättras medan de som anlitat henne får ett efterlängtat barn. På vilket sätt kan det ses som ett problem när det är så uppenbart att alla inblandade vinner?

Hela idén om att det borde förbjudas för att en "maktrelation" existerar är också fel. Förvisso innebär innehav av pengar något av en "maktrelation", men det gäller lika för alla form av transaktioner. Alla arbetsuppgifter innebär också för övrigt användande av ens kropp? varför ett konsekvent användande av denna princip skulle innebära ett förbud mot all användning av pengar.

Vi får hoppas att en legalisering genomförs, för alla inblandade (surrogatmödrar, barnen och barnens biologiska föräldrar) skull eftersom alla inblandade vinner. Att deras lycka och existens (i barnens fall) upprör vissa religiösa moralister och marxister kan vi nog bortse från.