onsdag 16 mars 2011

Sänkt bolagsskatt att vänta?

Anders Borg beskriver korrekt bolagsskatten som den mest tillväxtfientliga skatten och oroas därför över de krav som framförallt Tyskland och Frankrike ställt på Irland att de ska höja sin bolagsskatt.

Men om nu Borg medger att bolagsskatten är så skadig för tillväxten varför har han då behandlat sänkningen av den som en lågprioriterad fråga de senaste 4½ åren och enbart genomfört en enda mindre sänkning (från 28% till 26,3%)?

Utifrån detta uttalande får vi förutsätta att Borg kommer föreslå en sänkning snart. Annars så kommer han enligt honom själv att föra en politik som skadar tillväxten