söndag 6 mars 2011

Mer om biståndets skadliga effekter

Fredrik Segerfeldt besvarar den ledarartikel från Anders Lindberg som jag diskuterade i föregående inlägg genom att länka till den genomgång som han gjort av forskning som visar att inte ens för mottagarländerna så är nettoeffekten positiv (för givarländer som Sverige är det naturligtvis däremot alltid negativt med bistånd).