fredag 25 mars 2011

North Korea Hour ("Earth Hour") vs Human Achievement Hour

I morgon klockan 20.30 är det då dags för North Korea Hour, eller Earth Hour som dess anhängare kallar det. Tanken är att vi som symbolhandling under en timma ska ha det som det ständigt är i större delen av Nordkorea (som på satellitfotot nedan är det nästan helt mörka området mellan Kina och Sydkorea).

Men vilken symbolik är det att släcka ner ljus och på något sätt antyda att detta skulle vara en ädel handling? Detta implicerar faktiskt ett motstånd mot modern mänsklig civilisation och en återgång till "Dark ages", som faktiskt var just detta i fler än ett avseende (på den tiden låg exempelvis medellivslängden på 30 till 35 år).

Förmodligen oavsiktligt så avslöjar den "gröna" rörelsen genom detta val av symbola sin bokstavligen och bildligen mörka sida.

Bortsett från att jag ibland stödköper israeliska varor för att motverka nazisters, muslimers och vänsteranhängares bojkotter av dessa så brukar jag avstå från motaktioner mot dumma aktioner. Men i det här fallet ska jag dock delta i den motaktion som Ayn Rand Center for Individual Rights tillsammans med Competitive Enterprise Institute kommit med, nämligen Human Achievement Hour, där man under denna timme ska ha alla lampor påslagna för att hylla de uppfinningar som gjort belysning med lampor och andra framsteg under de senaste 300 åren som gjort det moderna samhället möjligt. Jag uppmanar även alla läsare av denna blogg att göra likadant.