tisdag 15 mars 2011

Bör staten producera sina egna varor?

Aftonbladets Björn Fridén försöker övertyga liberalt och borgerligt sinnade personer att motsätta sig vinst i vårdbolag genom att hävda att om det inte vore för vinsterna skulle skatterna kunna sänkas.

Hade det funnits en motsättning mellan minimerandet av utgifterna  och vinsterna i vårdbolag hade han haft en poäng. Men nu har han inte det, för att en sådan motsättning existerar inte.


Att dessa företag anlitas är just för att de gör det billigare och/eller erbjuder högre kvalitet. Den "besparing" man skulle göra på att inte produktionen gör någon vinst skulle mer än helt ätas upp av att produktionskostnaden är högre.

Det hela kan jämföras med att exempelvis producenterna av pennor som används i offentlig sektor förmodligen gör vinst? Innebär det att det skulle bli billigare för staten att starta en egen pennfabrik och leverera den till de offentliga verksamheterna? Nej, naturligtvis inte. Tvärtom skulle det bli mycket dyrare.

Så länge inte upphandlingen sker av korrupta tjänstemän, och det får vi förutsätta att det inte gör och skulle det mot förmodan vara så är det en polisfråga, så är det snarare så att vinster främjar, och inte motverkar, en minimering av de offentliga utgifterna.