måndag 14 mars 2011

Japan och kärnkraften

Jag har inte skrivit något om de senaste dagarnas med rätta dominerande nyhet, alltså jordbävningen utanför Japan och den tsunami längs den japanska östkusten som den orsakat, eftersom det inte finns så mycket att skriva annat än det självklara att det är en fruktansvärd tragedi som bara går att beklaga.
.
Att naturkatastrofen orsakat vissa problem vid en del kärnkraftsverk i Japan används dock nu av kärnkraftsmotståndare i Sverige som argument emot kärnkraftsverk.

Detta är dock ett mycket dåligt argument mot kärnkraftsverk i Sverige. Allt detta visar är på sin höjd att det kanske inte är bra med kärnkraft i områden med hög risk för kraftiga jordbävningar, som Japan. Då det dock inte finns någon risk för kraftiga jordbävningar i Sverige så är det inte relevant för den svenska kärnkraftsdebatten.

Argumentet att jordbävningars effekt på kärnkraftverk i ett land som Japan skulle vara tillämpbart på Sverige är som att argumentera att det faktum att Singapore och andra länder kring ekvatorn klarar sig utan snöröjning innebär att även Sverige klarar sig utan det.