fredag 18 mars 2011

Det går inte att säga hur många jobb en skattesänkning ger

I denna artikel diskuteras att det uppskattade antalet nya jobb som sänkt restaurangmoms ger har reviderats ner betydligt.

Men i själva verket går det inte säkert att säga hur många fler nya jobb någon skattesänkning ger då vi inte vet exakt hur det kommer att påverka priser, marginaler och hur kunder kommer att reagera. Alla de uppskattningar som gjorts är i grunden bara gissningar.

Det vi däremot vet är att sänkt restaurangmoms kan antas ge fler jobb än andra skattesänkningar då restaurangranchen är mer arbetskraftsintensiv. Och till skillnad från andra selektiva skattesänkningar ökar inte detta krånglet då momsen redan är differentierad.