tisdag 29 mars 2011

Om EU-skatter och EU-budget

Efter det att de 3 folkpartistiska EU-parlamentarikerna vänt sig emot Reinfeldts förespråkande av en bantning av EU-budgeten och samtidigt förespråkat att EU ska kunna ta ut skatter direkt, så har många liberala debattörer rasat mot dem.

Mathias Sundin, rent allmänt sett en av de mest vettiga folkpartisterna som går att finna menar exempelvis att om man ger EU rätt till direkt beskattning så går man principiellt med på ett steg mot en federation.

Jag är helt klart för en minskning (ju radikalare desto bättre, ja, allra helst eliminering) av EU-budgeten. Dels för att Sverige som nettobidragsgivare missgynnas av EU-utgifter men ett ännu viktigare skäl är att utgifterna på exempelvis jordbrukssubventioner och byråkrati i Bryssel inte gör någon nytta. Och då direkt EU-beskattning underlättar en utgiftsexpansion så är det något negativt.

Dock förtjänar det att påpekas att det redan finns direkta EU-skatter.

Dels handlar det om importtullintäkter på en rad varor som EU direkt tar ut, minus en ersättning till medlemsländerna för att de driver in pengarna. Dessutom så får EU en viss förutbestämd andel av momsintäkterna.

Den svenska regeringen kan och bör motsätta sig ytterligare EU-beskattning och ytterligare EU-utgifter och bör verka för att dessa istället minskas eller helst helt elimineras. Men principen om EU-beskattning har redan blivit ett faktum.