måndag 1 mars 2010

BNP-siffra svagare än väntat

BNP-siffran för fjärde kvartalet kom in klart svagare än vad de flesta analytiker (inklusive mig) hade väntat sig. Visserligen avtog årsminskningen från 5,1% till 1,5%, men detta var en ren så kallad baseffekt som skapades av att större delen av produktionsfallet i svensk ekonomi skedde under fjärde kvartalet 2008, då BNP föll hela 4,4% jämfört med föregående kvartal, något som nu försvann från basen. Tar man hänsyn till terms of trade effekter blir siffrorna något sämre, även om effekten var mindre än vad jag trodde. Jämfört med förra kvartalet föll BNP med 0,6%. Den kumulativa produktionsminskningen jämfört med toppen det första kvartalet 2008 ligger på 6,8%, klart mer än EU-genomsnittet.

Ser man på detaljerna bekräftas den bild av svensk ekonomi som jag upprepade gånger givit här, av att offentlig och privat konsumtion är relativt stark, medan däremot näringslivets investeringar och handelsöverskottet faller kraftigt.

Henrik Mitelman på SEB verkar uttrycka en viss skepsis mot siffrorna eftersom sysselsättningen inte längre faller, vilket han menade den borde göra under en recession. Detta har dock att göra med den fortsatt positiva effekten på sysselsättningen från jobbpolitiken. Jobbpolitiken har främst inriktat sig på att främja lågpoduktiva jobb, något som innebär att den ökat BNP klart mindre än den ökat sysselsättningen. Sysselsättningen steg klart snabbare än vad man kunde förvänta sig på basis av tillväxten under 2007 och första kvartalet 2008, och den har fallit klart mindre än produktionen sedan dess. Trots att produktionsminskningen nu varit klart större än under krisen 1990-1993, så har minskningen av sysselsättningen varit klart mindre.

Medialänkar i ämnet: SVD, DN1, DN2

Statistisk källa: SCB