lördag 6 mars 2010

Varför det är fel med obligatorisk a-kassa

Det sägs nu att moderaterna mer permanent vill överge planerna på obligatorisk a-kassa. Det vore isåfall bra. Obligatorisk a-kassa är dåligt ur 3 viktiga aspekter.

Från en liberal ideologisk synvinkel är det fel eftersom det innebär att friheten att välja inom området försvinner.

Från en nationalekonomisk synvinkel är det fel eftersom jobbpolitiken försvagas. De som tvångsansluts får högre skatt ("avgift") när de arbetar, men får högre bidrag när de inte arbetar, något som försvagar arbetslinjen och därmed ökar arbetslösheten.

Och slutligen från en valstrategisk synvinkel är det knappast bra om tveksamma väljare tvingas betala en avgift de anser överstiger värdet av eventuella framtida förmåner.

Vissa borgerliga anhängare av obligatorisk a-kassa (liksom för övrigt många socialistiska motståndare) tror att obligatorisk a-kassa skulle försvaga facken. Med det är felaktigt. Tvärtom skulle det öka antalet medlemmar i de fackstyrda a-kassorna.

Vill man försvaga facket så bör man istället slopa subventionerna till de fackstyrda a-kassorna. En sådan reform kan göras utan obligatorisk a-kassa-liksom obligatorisk a-kassa kan genomföras utan att subventionerna till fackstyrda a-kassor slopas.