söndag 14 mars 2010

Konservativ-libertariansk enighet om hemundervisning

De gamla rivalerna, konservative Roland Poirier Martinsson och libertarianske Johan Norberg är eniga om att hemundervisning är mycket bättre än vad myndigheter i de flesta europeiska länder (inklusive tyvärr Sverige) tycks anta.

Faktum är att i princip alla undersökningar (vanligen från USA, där hemundervisning är som vanligast) visar att hemundervisade barn gör klart bättre ifrån sig än barn som undervisats i såväl offentliga som privata skolor. Eftersom att inte alla är lika motiverade att ta sig an uppgiften att undervisa sina egna barn och eftersom att kostnaden för föräldrar att avstå från förvärvsarbete utanfrån hemmet och istället hemundervisa är väldigt hög så är dock inte hemundervisning ett bra alternativ för alla, eller ens de flesta. Men för de föräldrar som prioriterar sina barns utbildning så är faktiskt hemundervisning ett bättre alternativ än kommunala skolor. Och eftersom barnen bevisligen inte far illa så är de svenska myndigheterna helt klart för fientligt inställda till hemundervisning.