onsdag 3 mars 2010

Nationalinkomst faller ännu mer än BNP

Det svenska bytesbalansöverskottet föll kraftigt under såväl det fjärde kvartalet 2009 som 2009 som helhet.

Särskilt då med tanke på att överskottet faktiskt fortfarande är förhållandevis stort så är detta i och för sig inte ett problem i sig. I den grad det avspeglar skapandet av en bostadsbubbla är nedgången dock ett symptom på problemen i bostadsmarknaden.

Dessutom kan det noteras att faktorinkomstöverskottet föll betydligt. Under fjärde kvartalet föll det från 31 miljarder till 10 miljarder. och för 2009 som helhet föll det från 109,8 miljarder till 53,5 miljarder. Det intressanta med detta är att nationalinkomsten (som är en funktion av dels BNP och dels faktorinkomstnettot (samt rent tekniskt även kapitalförslitning, men det finns det mig veterligen inga uppgifter om ännu, och hursomhelst lär det inte ha ändrat sig mycket)) föll ännu mer än vad BNP gjorde, vilket innebär att 2009 var ett ännu sämre år för svensk ekonomi än vad BNP-siffrorna antyder.