onsdag 31 mars 2010

Pensionärer betalar inte mer i skatt

Jag har tidigare kommit med argument om varför påståendet från pensionärsorganisationer och andra om att pensionärer utsätts för en orättvis "pensionärsskatt" är felaktigt, nämligen:

1) Pension är inte att betrakta som "uppskjuten lön", eller åtminstonde inte enbart det. För de med de lägsta pensionerna (garantipension) är det snarare ett bidrag. Och även för andra är det minst lika mycket kapitalinkomst och försäkringsinkomst eftersom pensionsnivån beror på pensionspengarnas kapitalavkastning och hur länge man lever.

2) Olika former av inkomst har alltid beskattats olika och då skatt på pension till skillnad från många andra skatter knappast påverkar vare sig tillväxt eller sysselsättning negativt så är det inte orimligt givet ett begränsat skattesänkningsutrymme att fokusera på sänkningar av andra mer tillväxt- och sysselsättningshämmande skatter.

Nu påpekar dessutom DN:s ledarsida att det nog inte ens är så att pension beskattas högre än arbetsinkomster eftersom löntagarna betalar en så kallad "allmän löneavgift" som pensionärer inte betalar. Tar man hänsyn till det försvinner skillnaden som pensionärsorganisationer och andra gnäller om.