lördag 27 mars 2010

Östros vilseleder-igen

Thomas Östros går till angrepp mot regeringens skattepolitik och anklagar regeringen för att vilja genomföra omfattande skattesänkningar.

Jag anser i likhet med många andra att det vore bra med fler skattesänkningar-iallafall om de är tillväxtfrämjande och sker i den grad utgifterna för utanförskapet minskar. Många av de skattesänkningar som sägs vilja göras är också klart tillväxtfrämjande, som sänkt bolagsskatt, sänkt statlig inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter.

Nu lär det dock knappast bli så stora skattesänkningar eftersom det Östros räknat samman är alla förslag från alla partier-trots att Östros mycket väl vet att det råder oenighet om många förslag och att många därför inte kommer genomföras. Skulle man på motsvarande sätt räkna samman alla utgiftsförslag från alla tre rödgröna partier skulle man få en mycket hög summa i utgiftsökningar.

Kort sagt-Östros är ohederlig, men det är knappast någon nyhet.

Intressant nog håller Östros också tyst om en skattesänkning som det länge flaggats för (och som av en slump(?) faktiskt presenterades idag formellt), trots att detta är en av få skattesänkningar som inte har en positiv effekt på tillväxten eller sysselsättningen (Det är dock naturligtvis möjligt att förespråka det på icke-ekonomiska grunder). Anledningen till tystnaden är förmodligen att Östros själv förespråkar det och inte vill erkänna att regeringen i någon fråga gör något han anser är rätt.