fredag 12 mars 2010

Sveriges reala växelkurs mot euron högre än före krisen

I början mars 2008 låg kronan på cirka 6,10 mot [USA-] dollarn, medan dollarn låg på cirka 1.55 mot euron, vilket innebar att en euro kostade ungefär 9,45 kr.

Nu ligger kronan på cirka 9,70 mot euron. Så man är fortfarande svagare i nominella termer än när Sverige för ungefär 2 år sedan sjönk ner i lågkonjunkturen.

Samtidigt är det dock så att den kumulativa inflationen de 2 senaste åren varit 5,1%, mot 2,1% i euroområdet. Det innebär att den reala växelkursen nu åter är högre mot euron än före krisens början, även om det bara är marginellt.