måndag 22 mars 2010

Vänsterns dubbelmoral i Israel-Palestina frågan

Många motståndare till Israel brukar hävda att Israel "kollektivt bestraffar" Gaza för att en stor majoritet där röstade fram den våldsinriktade islamisk fundamentalistiska rörelsen Hamas till makten. Det har vidare hävdats att det är fel att försöka låta bli att ha med Hamas att göra, eftersom Hamas valdes på ett demokratiskt vis.

Nu handlar dock för det första inte blockaden i sig om att bestraffa Gazaborna för deras idiotiska röstande, utan snarare om att förhindra att Hamas och liknande grupperingar ska kunna smuggla in vapen.

Dessutom kan det noteras att helt plötsligt verkar vänsteranhängare se det som OK med kollektiv bestraffning. Helle Klein förespråkar idag att frihandeln mellan Israel och EU ska stoppas eftersom hon inte gillar den nuvarande israeliska högerregeringen och dess beslut.

Om denna uppmaning skulle följas skulle det dock drabba alla israeler inklusive medlemmar av den arabiska minoriteten och andra motståndare till Netanyahu (och det skulle för övrigt även drabba oss, eftersom frihandel gynnar vår ekonomi) och således utgöra ett fall av "kollektiv bestraffning". Dessutom innebär det att man motarbetar en demokratiskt vald regering, något som tydligen är OK om det gäller Likud men inte om det gäller Hamas.