tisdag 17 maj 2011

"Al-naqbadagen" visar att "Fredsprocessen"är en bluff

Världens kanske mest genomskinliga men samtidigt populäraste bluff är den att den israelisk-arabiska konflikten har sin grund i "ockupationen" av Västbanken, Gaza och Golanhöjderna. Om bara Israel drar sig tillbaka därifrån så kommer fred uppstå enligt denna myt, som ligger till grund för USA:s, EU:s (inklusive Sveriges) och de flesta andra länders utrikespolitik inom området.

Men även om det är det dominerande paradigmet så är denna myt faktiskt häpnadsväckande genomskinlig. Bara en sån sak som att konflikten faktiskt existerade före 1967, ja till och med före 1948 , eller att palestinierna besvarade det israeliska tillbakadragandet från Gaza 2005 med att ge Hamas makten och börja skjuta raketer not israeliska städer eller att PLO/Fatah upprepade gånger sagt nej till erbjudanden som skulle ha gett dem Gaza och Västbanken.

Eller ta det faktum att när palestinierna högtidlighåller "al-naqba"(katastrofen på arabiska) så är det inte på den 7:e juni, den dag under sexdagarskriget 1967 då Israel erövrade Västbanken från Jordanien, utan den 14:e maj efter Israels bildande 1948.

Om det verkligen var så att palestinierna bara var ute efter Västbanken och Gaza varför vidhåller man då med att betrakta 14:e maj snarare än 7:e juni?

Svaret är naturligtvis att man i själva verket strävar efter Israels förintelse och ser en eventuell stat på Västbanken och Gaza som ett interimsmål som ska underlätta slutmålet, vilket då naturligtvis innebär att en sådan stat verkligen inte skulle innebära fred utan bara mer krig utifrån en för Israel mycket mer sårbar position.

Den verkliga frågan är inte om palestinierna skulle nöja sig med Västbanken och Gaza, för det är så uppenbart som det bara kan bli med tanke på deras agerande före "ockupationen", deras agerande efter att "ockupationen" av Gaza upphörde och deras agerande idag att det skulle de definitivt inte. Den verkliga frågan är hur en så uppenbart falsk myt kan bli en dominerande föreställning bland västerländska journalister och politiker.