lördag 14 maj 2011

Juholt kan inte ta bort barnfattigdomen

Per Gudmundson har en bra ledare om hur socialdemokraternas partiledare Håkan Juholts fixering vid den hemska barnfattigdomen till trots inte har någon egentlig plan för att eliminera eller minska den.

För att göra det krävs nämligen en eller flera av följande åtgärder: kraftigt höjda socialbidrag och andra bidrag, dramatisk minskning av nyinvandringen eller skapandet av ett stort antal jobb som är både lågkvalificerade och välbetalda.

Som Gudmundson påpekar är det första ekonomiskt omöjligt, det andra är politiskt omöjligt för en s-ledare och det tredje helt enkelt omöjligt.  Jag skulle dock till skillnad från Gudmundson säga att man kan till viss del röra sig i den tredje punktens riktning just genom jobbskatteavdrag och andra former av sänkt skatt på arbete. Men sådana åtgärder är dock också politiskt omöjliga för en s-ledare.