måndag 16 maj 2011

S-demokratiska partier vann på omval

De båda s-demokratiska (Sverige- och Social-) var vinnarna på att omval hölls i Västra Götalands landsting. Sverigedemokraterna fick 5,8% jämfört med 4,4% ifjol, medan Socialdemokraterna fick 32,6% jämfört med 30,9% ifjol. Även "övriga partier" fick klart högre andel än förra gången. Vad som döljer sig bakom det är oklart och kommer så förbli fram tills det redovisas i den slutliga räkningen

Förlorarna var framförallt "Sjukvårdspartiet", Moderaterna och Folkpartiet.

I kommunalvalkretsen "Örebro nordöstra" som också hade omval var Sverigedemokraternas framgångar klart mer begränsade, 5,6% mot 5,4% ifjol, men Socialdemokraternas var desto större 47,1% mot 39,4% ifjol. I stort sett alla andra partier tappade, men tappet var särskilt stort för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Moderaterna.

Värt att notera är att särskilt i valet i Västra Götaland så var valdeltagandet klart lägre än ifjol. Det illustrerar att en mycket stor del av väljarna egentligen bara bryr sig om riksdagsvalet och sedan bara slentrianröstar i de andra valen eftersom man förväntas rösta även i dessa val om man röstar i riksdagsvalet. Vilket inte är så konstigt då landstings och kommuners handlingsfrihet är kraftigt beskuren av riksdagsbeslut.