torsdag 12 maj 2011

Incitament och pensionsålder

TT meddelar att högavlönade går i pension senare än lågavlönade. Någon förklaring anges inte, men som Mattias Lundbäck påpekar så är en viktig förklaring att högavlönade till skillnad från lågavlönade på grund av garantipensionssystemet får högre pension per år när de går i pension senare, vilket då innebär att högavlönades totala pension (som då är en funktion av pension per år gånger antalet pensionssår) blir lägre om de går i pension tidigare