fredag 27 maj 2011

Partierna om lådvinsskatten

Då idén om en särskild lådvinsskatt är både rent allmänt idiotisk av flera skäl och principiellt förkastlig, särskilt som det enbart skulle innebära höjd skatt på lådvin istället för sänkt skatt på flaskvin så är det intressant var riksdagspartierna står, och det är som följer:

Positiva: Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Centern och Kristdemokraterna.

Tveksamma: Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Negativa: Moderaterna och Folkpartiet.

Ganska väntat resultat, bortsett från att Centern är något av en besvikelse i och med att de ofta försökt profilera sig som det mest marknadsliberala riksdagspartiet och att jag hade väntat mig att Folkpartiet varit tveksam snarare än negativ till förslaget. Värt att notera är också att det parti som förmynderimotståndaren Mattias Svensson stödde i det senaste valet, Miljöpartiet, hamnade på fel sida.