fredag 2 april 2010

PRO bryr sig mer om (S) än om pensionärerna

PRO erkänner öppet att de sätter en nyligen påhittad socialdemokratisk "princip" (läs mer om denna "princips" falskhet här och här) framför pensionärernas bästa:

"Teljebäck fick faktiskt frågan om han inte skulle kunna tänka sig att slopa sin socialdemokratiska ”princip” om likabeskattning om det nu vore så att Alliansens politik ledde till bättre ekonomi dels för pensionärerna och dels för Sverige. Om det alltså verkligen blev bättre för alla.

”Nej”, svarade PRO. ”Principen är såpass viktig.”"


Man kan ju verkligen fråga sig varför de kallar sig pensionärernas riksorganisation när de inte bryr sig om pensionärernas bästa. Socialdemokratiska principorganisationen vore då ett bättre namn.