lördag 12 maj 2012

Varför "vanliga greker" är medskyldiga till Greklands kris

Vi hör ofta från såväl grekiska protesterande som dess svenska försvarare, att krisen i Grekland orsakades av politikerna och bankerna, inte av "vanligt folk" i Grekland och att det därför är fel att begära att de ska betala mer i skatt eller motta mindre statliga förmåner.

Att de grekiska politikerna bär ett avgörande ansvar för krisen och förtjänar att klandras för det är det nog ingen som bestrider. Iallafall så gör då jag det definitivt inte. I den mån det vore möjligt att kräva tillbaka den lön som de grekiska politikerna fått under tiden underskotten byggdes upp så vore det helt klart rätt att göra så. Och det vore också rätt att åtala de som medverkat i förfalskningen av den grekiska budgetstatistiken för grovt bedrägeri.

Men frågan man bör ställa sig är, exakt vad var det de grekiska politikerna gjorde för fel? Jo, man gick vanliga grekers krav på att få omfattande sociala förmåner från staten utan att betala de skatter som krävs för att finansiera dem till mötes. Att grekiska politiker ska klandras för att de tidigare gav ut för omfattande förmåner är naturligtvis inte ett argument för att fortsätta göra det där klandervärda. Just eftersom att vanliga greker inte har rätt till dessa obetalda förmåner så är det inte heller att betrakta som ett egentligt straff att ta bort dem.

Och just genom att grekiska väljare krävde av politiker att få omfattande förmåner samtidigt som inget meningsfullt skulle göras för att stävja det omfattande skattefusket som de flesta greker (såväl låginkomsttagare som medelinkomsttagare och höginkomsttagare) ägnade sig åt, så är de medskyldiga till krisen

Dessa krav var också vad som pressade de grekiska politikerna att förfalska budgetstatistiken så att varken EU eller obligationsinvesterare skulle se följderna av grekiska politikers oansvariga tillmötesgående av folkets orimliga krav.

Bankerna då? Tja, nog står det så här i efterhand klart att de och andra investerare gjorde fel som hjälpte till att finansiera de ohållbara förmåner som grekiska politiker gav sitt folk, men med tanke på att grekiska politiker gjorde sig skyldiga till bedrägeri när de förfalskade budgetstatistiken så är de den minst klandervärda parten av de nämnda.