tisdag 22 maj 2012

Höga ersättningsnivåer som medvetet och öppet redovisat bedrägeri

En av de till synes märkligaste politiska fenomenen är att vänstern kräver att höginkomsttagare ska få högre bidrag i form av att taken i "socialförsäkringarna" (a-kassa, sjukpenning med flera) höjs. Med tanke på att vänstern säger sig vilja omfördela från höginkomsttagare är det anmärkningsvärt att de förespråkar en politik som omfördelar till höginkomsttagare.

Förklaringen är dels att vänstern är rädda för att folk kan komma att teckna privata försäkringar istället, något de av ideologiska skäl är emot. Den mer anmärkningsvärda är att de hoppas kunna lura höginkomsttagare att stödja välfärdsstaten. Det anmärkningsvärda med det är dock inte i sig att de hoppas kunna lura folk, ärlighet har väl aldrig varit någon dygd inom vänstern, utan att de öppet medger att de vill lura folk. Som Aftonbladets Ingvar Persson uttryckte det när han förklarade varför han beklagade att taken inte höjts under senare år:

För det andra hotar den utveckling statsministern vill se som sagt en grundsten i välfärdsbygget. Alla betalar för trygghetssystemen, därför måste de också ge något till alla. När allt fler måste betala sin egen försäkring kommer de självfallet också att fråga varför de ska betala skatt?

Svaret på den sista frågan som den bokstavligen formulerats är naturligtvis att de betalar därför staten tvingar dem. Men det Persson syftade på var nog dock inte varför folk följer gällande skattelagstiftning, utan det han oroar sig för är att folk ska rösta på partier som vill ändra skattelagstiftningen så att deras börda blir lägre. Men om det är så att folk är emot att det omfördelas från dem då borde de vara det oavsett om det är så att de betalar höga skatter men får en del tillbaka eller om de bara betalar låga skatter men inte får något tillbaka. Då samma vänster som vill höja bidragen till höginkomsttagare vill höja skatterna för dem minst lika mycket så borde väljare som motsätter sig omfördelning från dem vara minst lika negativa till "höga skatter men en del tillbaka" som "låga skatter men inget tillbaka" förutsatt att nettoomfördelningen är detsamma.

(Och i den mån höginkomsttagare faktiskt vill att deras stat ska omfördela mer från dem, en vilja som bland annat de amerikanska miljardärerna Mark Zuckerberg och Warren Buffett uttryckt så borde det för övrigt gå lika bra med "låga skatter men inget tillbaka" som "höga skatter men en del tillbaka".)

Det Persson och andra inom vänstern tror är då att de mer egoistiskt inriktade höginkomsttagarna kommer att låta sig luras om de får mindre belopp tillbaka trots att deras nettoförlust inte minskats eftersom de betalat högre skatter. I vilken grad denna tro är korrekt kan man diskutera, jag tror den är mestadels men inte helt inkorrekt, men det intressanta är dock att vänstern alltså öppet säger att deras politik bygger på medveten bedrägeri.