fredag 11 maj 2012

Lars E.O. Svensson och Storbritannien

Det var tydligen något så ovanligt som en öppen debatt mellan Riksbanksledningens olika ledamöter. Den mer inflationistiska Lars E.O. Svensson kritiserade alla andra ledamöter utom Karolina Ekholm (som för det mesta delar hans syn) för att de fört en för stram penningpolitik, vilket han anses bevisat av att konsumentprisinflationen i genomsnitt legat något under 2%-målet. Stefan Ingves och Barbro Wickman-Parak svarade att det är svårt att uppnå målet perfekt hela tiden, något som Svensson svarade med att bland annat Storbritannien lyckats väldigt bra med att uppnå ett 2% mål.

Sanningen är dock den att under de senaste 5 åren har Storbritannien haft en genomsnittsinflation på 3,5% per år, alltså 1,5 procentenheter högre än målet, att jämföra med de enstaka promille som det svenska inflationsmålet underskridits med. Svenssons exempel bara förstärker poängen att det är svårt att perfekt uppnå ett mål för en variabel som man bara till begränsad del styr över. Att sedan Svensson tycker det är bättre att man som Storbritannien överskrida snarare än som Sverige underskrida det är en annan sak. Att Sverige haft klart starkare real ekonomisk tillväxt än Storbritannien under senare år är dock inget som talar för Svenssons preferenser.