fredag 4 maj 2012

Momssänkning skapar expansion i restaurangbranschen

Då det ofta tar flera år innan man ser de fulla effekterna av skattesänkningar är det ännu på tok för tidigt att försöka utvärdera hur stor den långsiktiga positiva effekten av den sänkta restaurangmomsen kommer att bli

Dock börjar vi nu få in data som ger en viss fingervisning om vad den kortsiktiga effekten blivit. Och den bild som kommer fram är inte den som vissa inkompetenta journalister och politiker från de 3 oppositionspartier som var emot sänkningen, alltså V, S och SD, velat få oss att tro

I mars så steg försäljningsvolymen med hela 5,9% , vilket är häpnadsväckande bra med tanke på att detta är en konjunkturkänslig bransch (när det är ekonomisk oro då brukar restaurangbesök ligga högt upp på listen över utgifter man kan avstå ifrån). Som kontrast så har vi sett industriproduktionen falla i början av året.