lördag 26 maj 2012

LO för lika pris på diamanter och vatten?

Ett bra exempel på hur enfaldig det ekonomiska tänkandet inom (större delen av) LO är hittar vi här.

Efter det att Anders Ferbe från det jämförelsevis vettiga fackförbundet IF Metall protesterat mot den vansinniga idén att löneskillnaderna mellan "manliga" och "kvinnliga" yrken ska utraderas eller högst vara 3% år 2020 så fick han detta svar från Johan Ingelskog från Kommunal:

Jag hoppas att vi alla här i salen är överens om att det är lika mycket värt att sköta barn som att bygga en bil. Det blir konstigt när vi inte vågar ta i en sådan fråga på en LO-kongress

Men varför skulle man tycka att det nödvändigtvis är lika mycket värt att sköta barn som att bygga en bil? Det Ingelskog helt klart försöker få folk att tänka och det han förmodligen tänker själv är att eftersom det är viktigare att barnen tas hand om än att vi får nya bilar så är det minst "lika mycket värt" att ta hand om barn som att bygga bilar.

För att inse felet med det resonemanget bör vi fråga oss vad som är viktigast för oss: diamanter eller vatten. Svaret är naturligtvis vatten. Utan vatten skulle vi inte kunna överleva medan förlusten av diamanter inte skulle  orsaka någon större skada. Med Ingelskogs resonemang så borde vi därför ha minst samma literpris på vatten som på diamanter.

Det vore dock naturligtvis fullständigt galet. Särskilt då i länder som Sverige så finns det ett överflöd av vatten medan det bara finns mycket små mängder diamanter. Även om det totala värdet av allt vatten för oss är långt högre än det totala värdet av alla diamanter så gör den enormt  mycket större kvantiteten av vatten för oss att värdet på marginalen av mer -eller mindre- vatten faktiskt är långt lägre än värdet på marginalen av mer -eller mindre- diamanter.

Samma sak gäller för barnskötare och bilbyggare. Även om barnskötsel må vara minst lika viktigt som bilbyggande så är tillgången på kompetenta barnskötare högre än tillgången på bilbyggare, vilket innebär att marginalvärdet av barnskötare faktiskt är lägre än marginalvärdet av bilbyggare,