lördag 19 maj 2012

Reinfeldts kontroversiella sanning

Fredrik Reinfeldt har orsakat viss uppståndelse genom att han korrekt påpekat att sysselsättningsproblemen i Sverige till största del är koncentrerat till två grupper: ungdomar och invandrare.

Att vänsterdebattörer fördömer påpekandet för att "det ställer grupper mot grupper" är som Dick Erixon påpekade ett uppenbart fall av hyckleri. Brukar inte vänstern ställa olika grupper mot varandra, som när de ställer höginkomsttagare mot låginkomsttagare eller kvinnor mot män? Och när det gäller att bevisa "diskriminering" av invandrare brukar inte heller vänstern dra sig för att ställa infödda mot invandrare.

Och vänstertyckarnas påstående att det inte finns några etniska svenskar  är något som motsägs av....de själva, som Maria K. Andersson påpekar här.När det passar deras syften använder de som nu protesterar mot Reinfeldts användade av begreppet. inklusive Aftonbladet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Fredrik Federley, gärna begreppet "etnisk svensk" Sen är det förstås absurt också med tanke på att svenskar, till skillnad från exempelvis vänsterns favorit-etnicitet "palestinier" uppfyller de normala kriterierna för etnisk grupp som exempelvis ett distinkt språk och kultur.

Att det faktamässigt är korrekt råder det inget tvivel om. Om ni inte tror mig så gå bara själv in på SCB:s hemsida så kan ni själva se att arbetslösheten 2011 bland inrikes födda i åldern 25-54 var 3,4%  att jämföra med 14,7% för utrikes födda i åldern 25-54,  21,1% för inrikes födda i åldern 15-24 och 37% för utrikes födda i åldern 18-24.

En kritik som framförts att begreppet "etnisk svensk" inte används i den officiella statistiken utan där talar man om "inrikes född", vilket inkluderar vissa som inte är etniska svenskar, som samer och många andra generationens invandrare och exkluderar etniska svenskar födda utomlands, inklusive framför allt finlandssvenskar. Men särskilt då den senare gruppen inte behandlas i svensk arbetsmarknadsstatistik så lär resultaten vid en hypotetisk etnisk uppdelning i statistiken knappast skilja sig särskilt mycket och i den mån det skiljer sig är skillnaderna troligen ännu större än mellan kategorierna "utrikes födda" och "inrikes födda".

Vad är då relevansen av det påpekandet? Det är trots allt inte någon förbättring om färre utrikes födda blirarbetslösa om det sker till priset av samma (eller större) antal fler inrikes födda arbetslösa, och det är på motsvarande sätt inte någon förbättring om arbetslösheten minskar bland personer yngre än 25 om priset är att samma (eller större) antal 25-54-åringar (eller personer äldre än 55) blir arbetslösa.

Relevansen är att påpekandet endera kan utgöra saklig grund för vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den totala arbetslösheten. Jag ska nu inte gå in på en djupgående diskussion om exakt vilka åtgärder det innebär, det får vänta till en senare post