onsdag 30 maj 2012

Sverige behöver om något en starkare krona

Tillväxtsiffrorna för första kvartalet kom idag, och de visade som väntat en svag industrisektor men en förhållandevis stark tjänstesektor, något som innebar en sammantagen tillväxt på 1,5%. Det senare är lägre än tidigare och även lägre än i vårt grannland Finland (2,9%) och de baltiska länderna (4 till 5,5%) men högre än den nolltillväxt som EU som helhet hade.

Att restaurangsektorn fått sig en vitamininjektion av momssänkningen visas av att tillväxten där steg från -0,4% fjärde kvartalet 2011 till 3,6% första kvartalet 2012.

En annan sak värd att notera är att bytesbalansöverskottet steg till en ny rekordnivå under samma period. Och eftersom det svenska överskottet bygger på att andra länder, exempelvis Spanien och Grekland, har underskott, så går det verkligen att ifrågasätta Anders Borgs åsikt att det vore önskvärt med en svagare krona.

Denna önskning bygger på en merkantilistisk önskan om att Sverige borde parera nedgången genom att ha ännu större överskott, något som är svårförenligt med Borgs krav på Grekland och andra att eliminera sina underskott. Snarare borde kronan om något bli starkare för att styra över ekonomin till inhemsk efterfrågan från nettoexport.

Vidare borde Borg se till att stimulera inhemsk aktivitet genom mer omfattande skattesänkningar. Den sänkta restaurangmomsen var bättre än ingenting, men det är dock alldeles för lite.