fredag 11 maj 2012

KD:s enda hopp är att fokusera på valfrihetsinriktad familjepolitik

Varför ska en borgerligt sinnad väljare välja Kristdemokraterna istället för något av de andra allianspartierna? På grund av dess relativa skepsis mot tillväxtfrämjande skattesänkningar? På grund av dess vurmande för olika former av bistånd? På grund av dess förmynderipolitik vad gäller alkohol (och annat)? Det är ståndpunkter som varken är borgerliga/liberala eller populära.

Den enda frågan där KD står för en politik som kan vinna borgerliga väljare är familjepolitiken där man är mer valfrihetsinriktad än de andra borgerliga partierna och för den delen också alla oppositionspartier utom möjligen SD. Man gör därför rätt när man nu kräver att exempelvis pappamånaderna ska slopas.  Vill man hålla sig kvar i riksdagen efter nästa val är det just kring de frågorna man bör kampanja.

För att KD ska bli ett parti som liberaler bör rösta på räcker det dock naturligtvis inte med att man enbart väljer att fokusera på sin mest liberala sida. Man måste också ändra uppfattning i de frågor där man är antiliberala, framförallt då de 3 ovannämnda.