måndag 21 maj 2012

Att argumentera för vänsterpolitik tautologiskt

Vänsterprofessorn Joakim Palme (son till ni vet vem) har författat en rapport där han kommit fram till att under alliansregeringen så har Sverige fallit i det han kallar "trygghetsligan", som han definierar som skillnaden mellan den nettoinkomst man får om man arbetar och den nettoinkomst man får om man lever på a-kassa, sjukpenning eller arbetsskadeförsäkring.

Palmes definition av "minskad trygghet" är dock helt synonymt med "ökade incitament", vilket innebär att enligt Palmes "logik" så blir all politik som förstärker incitamenten för arbete per definition fel. Man skulle lika gärna istället för fall i "trygghetsligan" kunnat säga att Sverige ökat i "incitamentsligan" eller "frihetsligan". Allt Palme "bevisat" är alltså egentligen att högerpolitik är något som utifrån vänsterns ideologiska synvinkel är dåligt, en slutsats av närmast tautologisk karaktär.

Det innebär inte att det är omöjligt att visa att en viss ideologisk princip, inklusive rent hypotetiskt den om "trygghet" enligt vänsterns definition av det,  är rätt eller fel, för jag tror i grunden på objektiv etik, Men Palme har iallafall inte i de mediauttalanden jag läst argumenterat för att vänsterprincipen om "trygghet" skulle vara det objektivt rätta, utan allt han sagt är att en politik som minskar "tryggheten"....minskar "tryggheten"