onsdag 23 maj 2012

Journalister vilseleder om restaurangmomsen-igen

Att vissa journalister endera saknar analytisk förmåga eller medvetet önskar vilseleda sina läsare eller kanske både och, hittar vi (ytterligare) ett bra exempel på i denna DN-artikel författad av någon som heter Dan Lucas. Han skriver bland annat följande angående Swedbanks senaste hushållsbarometer.
Sänkt restaurangmoms har inte hjälpt. Av de svenska hushåll som minskat sin konsumtion har de flesta dragit ner på sina restaurangbesök
För det första: när man utvärderar om sänkt restaurangmoms hjälpt eller inte då är inte kriteriet om näringen expanderat eller krympt jämfört med tidigare eftersom det existerar så många andra faktorer som påverkar, utan om den expanderat eller krympt jämfört med om momsen inte sänkts. Om sedan en annan faktor existerar som sänker näringen, exempelvis att oro över skuldkrisen får hushållen att dra ner på sina besök då är det naturligtvis inget som talar emot momssänkningen eftersom folk skulle på den grunden ha dragit ner på sina besök minst lika mycket utan den.

Tvärtom innebär oron över skuldkrisen att man när man analyserar de faktiska försäljningssiffrorna bör utgå från att den kausala effekten av momssänkningen är större än den faktiska försäljningsökningen eftersom oron är en kausal faktor som minskar försäljningen. Och som jag berättat tidigare så ökade försäljningsvolymen i branschen trots oron över skuldkrisen med 5,9% i mars jämfört med ett år tidigare.