torsdag 24 maj 2012

Kommentarer om "glödlampskartellen"

En läsare har bett mig kommentera dokumentären "glödlampskonspirationen" som nyligen sändes i SVT och som kan ses på Internet här.

Dokumentären  handlar om det som kallas "planerat åldrande", att företag medvetet ger sina produkter en kortare livslängd än nödvändigt. Den innehåller en del flum om hur högre ekonomisk levnadsstandard skulle vara dåligt som jag för tillfället inte kommer diskutera. Det finns dock flera andra punkter att ta upp.

Det första som kan påpekas  är att det faktum att folk ofta köper nytt ofta är rationellt givet den tekniska utvecklingen och produktion av varor i allmänhet och elektroniska varor i synnerhet med tiden blivit allt billigare och billigare relativt köp av tjänster. Det senare innebär att det inte nödvändigtvis är någon "konspiration" bakom att det ofta är billigare att köpa nya elektroniska apparater än att anlita någon att laga dem.

Med detta sagt så är det ändå så  att "Planerat åldrande" allt annat lika inte är positivt då tekniska  förändringar inte alltid är positiva, som att det numera inte går att programmera TV-apparater direkt, utan man måste använda en dosa, vilket är en nackdel om dosan försvunnit eller gått sönder, eller så kanske utvecklingen uteblivit. Och hursomhelst är det bra om konsumenter har ett val om de vill skaffa nya varianter eller behålla deras gamla.

I dokumentären framförs dock att det skulle gynna tillväxten (notera att påståendet inte framförs som ett argument för "planerat åldrande" utan som argument mot tillväxten)  är ett klassiskt fall av Bastiats "det som syns och det som inte syns". Precis som i Bastiats exempel där en slyngel krossat en handlares fönster och där folk bara ser att han köper ett nytt fönster ser folk här bara att folk köper nytillverkade versioner av det de redan hade. Vad de inte ser är att handlaren respektive vanligt folk på grund av att de är tvungna att köpa nytillverkade varianter av fönster respektive prylar inte har råd att köpa annat.

Att vissa som dokumentären visade föreslog att "planerat åldrande" skulle bli obligatoriskt för att rädda ekonomin skiljer sig som nationalekonomisk idé inte från keynesianers syn att naturkatastrofer visserligen ofta för med sig beklaglig förlust av människoliv, men är bra för ekonomin

En anklagelse som framförs i dokumentären är att "medvetet åldrande" kan vara lönsamt för företag, vilket då skulle vara något som utgör en kritik mot fri företagsamhet givet att det som sagt är negativt. Men även om det är möjligt att det i vissa situationer är lönsamt givet att konsumenter inte är helt rationella och konkurrenstrycket inte är perfekt så är det en riskabel