onsdag 3 augusti 2011

Resultat är det relevanta för Fas 3

Vissa försvarare av "Fas 3" tar nu fasta på att 77% av deltagarna säger sig uppleva att uppgifterna känns meningsfulla. Det är väl i och för sig positivt om deltagarna upplever det de gör som meningsfullt, men det är inte riktigt det som är den relevanta frågan. Det viktiga är om detta leder till att de sedan får riktiga jobb i högre grad än annars och om den eventuella höjning är tillräcklig för att finansiera den extrakostnad som det innebär för skattebetalarna.

Och som jag konstaterade i en tidigare post i ämnet så är svaret på dessa frågor med största sannolikhet nej då bara 4% av deltagarna får riktiga jobb. Även om vi antar (med största sannolikhet felaktigt) att andelen varit noll utan Fas 3 så kommer det inte ens i närheten av att finansiera den extrakostnad som programmet innebär.