fredag 19 augusti 2011

Negativ svenska reala obligationsräntor

En sak värt att notera är hur trots en viss uppgång i dag så ligger svenska obligationsräntor, inklusive till och med 10-års obligationen, under 2% som både är den nuvarande styrräntan och inflationsmålet.

Att de ligger under styrräntan innebär att marknaden starkt misstror den senaste ränteprognosen från Riksbanken och förväntar sig fler sänkningar än höjningar de närmaste åren. Att de ligger under inflationsmålet innebär endera att realräntan på statsobligationer är negativ eller att Riksbankens inflationsmål systematiskt ska underskridas-eller både och.