söndag 14 augusti 2011

Kollektivism i individualismens namn

Ett antal centerpartister, inklusive Fredrick Federley som oförtjänt anses av vissa vara relativt liberal, förespråkar nu "individualisering" av föräldraförsäkringen. Det är precis som tidigare en eufemism för att begränsa valfriheten.

Snacket om "individualisering" är förstås nonsens för namnet till trots så utgår inte föräldraförsäkringen från föräldern utan barnet, vilket är varför ensamstående föräldrar kan ta ut full tid. Det kan ses som en slags vårdnadslön för den som tar hand om barne under denna period. Om de verkligen trodde att det handlade om "individualisering" hade de förespråkat att ensamstående bara skulle få ta ut hälften av tiden, men det gör de inte vilket visar att de använder ordet i vilseledande syfte.

Sen angående att föräldraledighet kan vara negativt för kvinnor ur karriärsynpunkt så kan det nog stämma i vissa fall. Men det är lika sant för män och ur ett samhälleligt perspketiv är det ett nollsummespel. kvotering skulle inte eliminera, utan omfördela effekten. Och då statistiska kollektiv inte har några rättigheter så är fördelningen mellan män och kvinnor inte relevant. Vad som däremot är relevant är att individers valfrihet inskränks genom dessa antiliberala centeroartisters förslag.