tisdag 16 augusti 2011

Regeringen tror knappast själva på falskt "finansoro"argument mot skattesänkningar

Det meddelas då nu att 3 av 4 av de tidigare avviserade skattesänkningarna, alltså femte jobbskatteavdraget, den höjda brytpunkten/skiktgränsen för statlig inkomstskatt och den sänkta skatten på pensioner skjuts upp med hänvisning till den internationella finansoron. Den enda skattesänkning som eventuellt genomförs är den sänkta restaurangmomsen.

Detta är beklagligt då det rent sakligt fortfarande vore rätt med skattesänkningarna.

Det är också tveksamt om regeringen själv tror på argumentet att man inte har råd med det på grund av finansoron, då man hösten 2008 beslutade om stora skattesänkningar trots den klart värre oron som då rådde. I själva verket är detta nog ett svepskäl för att undvika att bli nedröstad i riksdagen av de rödgröna och SD som är emot jobbskatteavdraget och den höjda brytpunkten för statlig inkomstskatt, en faktor som inte fanns 2008 då regeringen hade en riksdagsmajoritet. Sänkt skatt för pensionärer skulle man nog däremot kunna få stöd för, men då man vill koppla det till jobbskatteavdraget så avstår man från det.