onsdag 24 augusti 2011

Det är inte av keynesianska skäl skatterna bör sänkas

I denna artikel kritiseras att regeringen genom att ställa in delar av sina skattesänkningar för en allt för "åtstramande" finanspolitik. Jag håller visserligen med om slutsatsen, men analysen är till största delen felaktig.

Dels så utgår den från att regeringen agerar från strikt ekonomiska skäl. Det är vad den påstår, men det borde vara uppenbart att de ljuger. 2008 så tvekade de i ett ekonomiskt liknande läge inte inför att besluta om större skattesänkningar och genomdriva det med den riksdagsmajoritet de då till skillnad från nu hade, och man har även nu "råkat" hålla fast vid just den skattesänkning som de kan få igenom (då även Miljöpartiet är för den), nämligen sänkt restaurangmoms.

Dessutom så tycks de utgå från att det skulle vara av keynesianska skäl som man bör sänka skatterna . I själva verket bör skatterna sänkas dels eftersom att medborgarna har större nytta av och rätt till pengarna än staten och dels för att minskade skattekilar genom att göra produktiva aktiviteter mer lönsamma ökar den strukturella tillväxten.