måndag 22 augusti 2011

Aftonbladet argumenterar oavsiktligt för sänkta skatter

Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson skriver att "Trots de senaste årens skattesänkarraseri finns ett överskott i statens finanser."

Men hur kan det vara möjligt att behålla ett överskott på i stort sett samma nivå trots omfattande skattesänkningar, och trots att det netto inte beslutats om några besparingar (inom vissa områden som a-kassa och sjukpenning har besparingar skett, men inom andra områden har beslut om ökade utgifter skett) och trots att det varit lika mycket lågkonjunktur som högkonjunktur om det inte är så att skattesänkningarna åtminstone delvis betalar för sig själva via de dynamiska effekterna av dessa? Svaret är att det är det inte.