lördag 20 augusti 2011

Satsning på allmänt höjda lärarlöner är ingen bra idé

Folkpartiet, som länge varit något av ett särintresseparti för lärare, har länge delat lärarfackens åsikt att lärare bör få höjd lön relativt andra yrkesgrupper. Man är således för lärarna vad Centern tidigare var för bönderna. Nu har då även Miljöpartiet börjat driva frågan om särskilda satsningar för att höja lärarlönerna.

Frågan är då varför detta skulle vara önskvärt då lärare inte har någon särskild rätt till relativ förbättring. Ett argument är att det behövs för att "attrahera de bästa". Men det är långtifrån självklart att exempelvis de bästa matematikerna bör bli mattelärare i grundskolan eller gymnasiet. Tvärtom så gör de nog i regel bäst nytta på universiteten eller i näringslivet. De som är lämpligast som mattelärare är de som kan matte på den nivå som de ska undervisa i samt kan göra det på ett pedagogiskt sätt. Och de som är pedagogiskt lagda dras nog hursomhelst till skolan då den begåvningen oftast inte efterfrågas i näringslivet.

Det man bör göra är att kräva att alla lärare ska kunna visa att de kan ämnet mycket bra och att de är bra pedagogiker. Om det skulle uppstå en brist på personer som klarar dessa krav då bör man höja lärarlönerna. Men om någon brist inte uppstår finns det faktiskt ingen rationell anledning att höja lärarnas löner mer än andras. Med tanke på att sådana satsningar tränger ut tillväxt- och jobbskapande skattesänkningar finns tvärtom starka skäl att inte göra det