tisdag 9 augusti 2011

Finansoro inget skäl för inställda skattesänkningar

Som bekant råder börsoro just nu, dels på grund av problem i Europa och dels på grund av problem i USA. Det har redan orsakat en betydande nedgång på Stockholmsbörsen och risken är hög att det kan sänka även tillväxten i svensk ekonomi.

Vissa menar därför att de aviserade skattesänkningarna nästa år måste skjutas upp för att värna överskottsmålet på 1% av BNP över en konjunkturcykel. Det argumentet håller dock inte. Dels för att målet numera är för ambitiöst. Dels för att den eventuella försvagning som sker är just en konjunkturförsvagning och ett överskottsmål över en konjunkturcykel påverkas inte om det nästa år är låg- eller högkonjunktur. Var det rätt i en högkonjunktur så var det också rätt i en lågkonjunktur.

Däremot är det så att konjunkturförsvagningen är ytterligare ett argument för varför det vore fel med fler räntehöjningar från Riksbanken. Med en penningmängdstillväxt under noll och konsumentprisinflation exklusive räntehöjningar som ligger under inflationsmålet så saknades redan tidigare giltiga skäl för det, men nu borde det bli ännu tydligare varför det vore fel.