tisdag 23 augusti 2011

Om Norbergs mindre genomtänkta DN-debattartikel

Johan Norbergs DN-debatt artikel om skuldproblemen i vissa delar av Europa får nog sägas bli en kandidat till utmärkelsen "minst genomtänkta inlägg".

Norberg säger bland annat att lån till krisländer inte är hållbara för att opinionerna i starkare länder inte kommer tolerera det. Att säga att folk inte lär gå med på det är även om det är sant inte ett skäl till att folk bör gå med på det. Och dessutom så förespråkar Norberg i samma artikel (!?) lån till samma länder för att rädda deras banker. Vi ska alltså låna till dem för att undvika att låna till dem...Hmmm..., hmmm, och åter hmmm.

Att Norberg konstaterar att krisländerna behöver liberaliseringar och sedan motsätter sig lånuppgörelser som kräver det för att istället förespråka lösningar som tillfälligt skulle minska trycket på det framstår som minst sagt konstigt.
Lika märkligt är att Norberg säger sig förespråka det för att "undvika inflation", som han påstår skulle bli "slutet för Europa". Det är närmast groteskt överdrivet och orealistiskt av flera skäl, bland annat för att högre inflation må vara skadligt, men knappast slutet för landet (tvåsiffrig inflation under 70talet i exempelvis Storbritannien, Sverige och USA förintade inte något av länderna ) och eftersom ECB knappast lär släppa igenom det, vilket det faktum att de höjt räntan två gånger nyligen trots oförändrad penningmängd illustrerar.

Att Norberg ser skuldnedskrivningar kombinerat med statligt stöd till de banker som drabbas av det som en lösning på att medborgare i starkare länderär emot att ge bort pengar till krisländer är också minst sagt märkligt för det förslaget innebär att man ger bort pengar till skuldländerna, med bankerna som mellanhänder som mottar subventioner från starka länder för att sedan ge subventioner till de mer oansvariga länderna.

Om Norberg är oroad för inflation är hans recept att Grekland, Portugal och Irland ska återinföra egna valutor också knappast någon bra idé. Även om de omfattande praktiska problemen med ett sådant drag mot förmodan kan övervinnas utan större problem så skulle resultatet bli en kraftig ökning av inflationen i dessa länder i och med att värdet på deras valutor faller kraftigt. Och eftersom att centralbanker ogillar att deras valutor apprecierar lär även ECB bli mer benägen att föra en inflationistisk policy.