tisdag 30 augusti 2011

Svenskt bistånd avlönar terrorister

Att svenskt bistånd till "palestina" finansierat terrorism har åtminstone på ett indirekt plan varit uppenbart länge, men som Per Gudmundson påpekar är kopplingen mer direkt än vad man kan tro då den palestinska myndigheten ger alla som är fängslade av Israel, till och med sådana som tillhör Hamas, en lön för tiden de är fängslade. Då de som fängslas är fängslade för terrordåd innebär det att den palestinska myndigheten öppet belönar och avlönar terror. Och denna belöning finansieras till största del av bistånd från bland annat Sverige.

Beklämmande och skandalöst känns som för svaga ord för att beskriva detta.