torsdag 25 augusti 2011

Kristdemokraterna tycks tro att välstånd regnar från himlen

Kristdemokraterna har länge varit alliansens närmaste motsvarighet till Miljöpartiet. Med det menar jag inte att de är det parti som vurmar mest för "gröna" lösningar (det är och var framförallt tidigare snarare Centern), utan med det menar jag att de är de minst tillväxtinriktade. De är inte direkt fientliga till tillväxt som delar av Miljöpartiet, men de tycks av sin politik att döma vara likgiltiga inför det.

De har exempelvis länge varit minst angelägna av allianspartierna att sänka skatterna, och de skattesänkningar de faktiskt förespråkar är talande nog sådana som har ingen eller liten effekt på sysselsättning och tillväxt som avdragsrätt för gåvor, sänkt skatt på pensioner och löpande beskattning av fastigheter. Fastighetsskattereformen var till och med negativ för tillväxten eftersom reavinstskatten på fastighetsförsäljningar skadar tillväxten mer än löpande beskattning av fastigheter.

Att Kristdemokraterna nu menar att en skattesänkning som inte minskar arbetslösheten måste gå före en skattesänkning som gör det är ju talande.

Det Kristdemokraterna inte tycks inse är att välstånd kräver produktiva aktiviteter och för att få mer av det bör man sänka beskattningen av det. Det är bara i antika sagoböcker populära bland kristdemokrater som välstånd (i form av t.ex. manna) regnar från himlen. Intressant nog tycks man för övrigt inte tveka att i denna debatt medvetet bryta mot åttonde budordet i deras favoritsagobok.