söndag 9 januari 2011

Var Arizonaskytten Tea Party-inspirerad?

Att svenska journalistkåren inte är objektiv angående republikaner i allmänhet och Sarah Palin i synnerhet är något jag pekat på förr då de använde en felsägning från Palins sida för att utmåla henne som okunnig, samtidigt som de tystat ner de betydligt värre och fler "grodor" som Barack Obama och hans vicepresident Joe Biden gjort sig skyldiga.

Nu då i samband med skjutningen av den demokratiska kongressledamoten Gabrielle Giffords så påstås att hon var på "Palins dödslista", en formulering helt klart avsedd att lura läsarna att tro att Palin uppmanat till mord på Giffords.

Visserligen var det i illustrationen av vilka distrikt man skulle inrikta sig på kikarsikte markerad för för de distrikten som valts på basis av att kongressledamoten där  röstat för Obamas sjukvårdsreform samtidigt som McCain vann distriktet i presidentvalet, men det var uppenbart från sammanhanget i vilket bilden publicerades att det som avsågs var att de skulle röstas bort.

Användande av kikarsikte och liknande är bara en del av en jargong som är typisk i vissa delar av USA men som verkligen inte syftar till uppmanande av våld. Jämför med hur man ibland kan säga att "Sverigedemokraterna ska krossas" utan att mena att SD:s sympatisörer ska fysiskt krossas.

Det finns heller inga tecken på att den skyldige, Jared Lee Loughner, skulle ha inspirerats av bilden eller ens sett den. I det han skrivit på internet så nämns aldrig Palin eller någon annan republikan eller Tea Party-aktivist, och inte heller diskuterar han deras frågor.

Hans exakta politiska ideologi är svårtolkad då hans uttalanden på Internet var av allmänt förvirrat slag om exempelvis hur staten påstås använda grammatik för att manipulera folket och att eftersom den amerikanska flaggan inte nämns i konstitutionen så följer enligt Loughner att den bör brännas. 

Vidare ingår i hans lista av favoritböcker så olikartade böcker som Adolf Hitlers Mein Kampf, Karl Marx Kommunistiska manifestet och Ayn Rands We the Living.

Hur man kan kombinera dessa ideologier och böcker har jag svårt att förstå. Mein Kampf var grovt antisemitiskt-samtidigt som de två andra böckerna författades av personer av judisk börd. Och We the Living handlade om fasorna av att leva i ett kommunistiskt samhälle medan Kommunistiska manifestet då gick ut på att kommunism är bra. Och att kombinera två av de så olikartade ideologierna nationalsocialism, kommunism och klassisk liberalism verkar svårt nog-att kombinera alla tre är i det närmaste omöjligt.

Han verkar alltså inte ha någon genomtänkt politisk filosofi överhuvudtaget utan verkar bara vara allmänt galen. Men det kommer förstås inte hindra vänsterjournalister från att skylla hans handlingar på Rush Limbaugh, Sarah Palin och Tea Party-rörelsen.