tisdag 11 januari 2011

Femte jobbskatteavdrag inte bästa skattesänkningen

Fredrik Reinfeldt flaggar nu för ett femte jobbskatteavdrag samt även ytterligare sänkt skatt för pensionärer nästa år.

För all del är dessa sänkningar bättre än ingenting. Båda sänkningarna ökar den personliga friheten och jobbskatteavdraget har dessutom en positiv effekt på sysselsättningen.

Dock så är dessa sänkningar inte de som bör anses vara prioriterade. Istället är det framförallt 3 andra som bör prioriteras:

-Sänkta arbetsgivaravgifter. Ger sänkta arbetskraftskostnader, och därmed ökad sysselsättning, snabbare än jobbskatteavdraget och förbättrar även incitamenten i högre inkomstlägen.
Det är angående det senare ett mindre politiskt kontroversiellt sätt att minska marginalskattekilen även för högre inkomstlägen än vad direkta inkomstskattesänkningar hade varit.

-Sänkt bolagsskatt. Effektivt medel för att locka hit fler investeringar och på grund av det samt effekten på skatteplaneringen är den till stor del självfinansierad.

- Sänkt kapitalinkomstskatt kombinerat med sänkta ränteutgiftsavdrag, det är ett effektivt kortsiktigt vapen för att begränsa bostadsbubblan och stimulerar inhemsk kapitalbildning på lång sikt.